Home » සහල් සඳහා මිල පාලනය

Price control for rice

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්. (1Kg මිල රුපියල් ) කීරි සම්බා 125, කැකුළු සුදු/ රතු 85, නාඩු 90, සම්බා රතු /සුදු 90 – පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය.

Translate »