Home » Procurements

Procurements

තවලම ප්‍රාදේශිය සභාව සතු දර තොගය විකිණිම සදහා ටෙන්ඩර්පත් කැදවීම

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව සතු දර තොගය විකිණීම සඳහා 2021.05.10 දින පෙ.ව 10.45 දක්වා සීල් තබන ලද ටෙන්ඩර්පත් භාරගනු ලැබේ. ටෙන්ඩර් පෝරම 2021.04.30 දින සිට 2021.05.10 දින පෙ.ව 10.45 දක්වා සතියේ වැඩකරන දිනයන්හි ...

Translate »