Home » කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය හා කොම්පෝස්ට් අංගනය ඉදිකිරීම

කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය හා කොම්පෝස්ට් අංගනය ඉදිකිරීම

Description: C:\Users\Thawalama PS\Desktop\images.jpg
තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව
ps.thawalama@gmail.com
0913783038

                                                                                    සකස් කළේ: අයි.ආර්. නාලනී

                                                                                        සංවර්ධන නිලධාරී

‘‘ඵලදායී සේවාවක් තුළින් ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රශස්ථ සභාව බවට පත්වීම’’  

 

ව්‍යාපෘති නාමය :-  තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ  කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය හා කොම්පෝස්ට් අංගනය ඉදිකිරීම

හැදින්වීම:

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන අතර, විශාලතම භූමි භාගය  වන ව.කි.මී. 188.08 ක්  පමණ වන භූමි ප්‍රදේශයක් තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් වේ.  කෘෂිකාර්මික ආර්ථික රටාවකට හිමිකම් කියන මෙහි ජනතාවගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය  තේ වගාව ආශ්‍රිත රැකියාවන්හි නිරත වීමයි. ග්‍රාම නිලධාරී  වසම් 36කින් හා මැතිවරණ කොට්ඨාශ 10කින් සමන්විත වූ තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව  ගරු සභාපති, වෛද්‍ය බන්දුල විජෙසේකර මැතිතුමා ඇතුළු පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීන් 18 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත  වන අතර,  කාර්ය මණ්ඩලය හා සේවක පිරිස 43කින් සමන් විත වේ.

තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුල ජනාවාස පැතිරීම හා  ජනගහන ව්‍යාප්තිය මෙන්ම නාගරික ලක්ෂණ විශ්ලේෂණය කිරීමේදී තවලම, ජෙස්මින්වැලිය, හිනිදුම, ඕපාත යන ප්‍රධාන ස්ථාන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ව්‍යාපාරික ස්ථානවල ව්‍යාප්තියක් දක්නට ලැබේ. තවද, මෙම ප්‍රදේශවල ජනගහනය ස්ථානගත වීමේ ප්‍රවනතාවයක්ද දක්නට ලැබේ. සමස්ථ වශයෙන් ගත් කල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ  විසිරි ජනාවාස ක්‍රමය පවතින අතර, තවලම ජෙස්මින්වැලිය, ඕපාත, හිනිදුම රේඛිය  ගැම්රික ජනාවාස ලෙස හැදින්විය හැකිය.

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජනතාවගේ කසල කළමනාකරණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී මේ වන විට ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ඒ සඳහා සුවිශේෂී මෙහෙයක් ඉටු කරනු ලබයි. මෙම  පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශයේ ඉඩම් පරිබෝග රටාව හමුවේ ජනතාවට දෛනිකව තම නිවෙස් වලින්  ජනනය වන කසල කළමනාකරණය කර ගැනීමේ  ඉඩ පහසුකම් මෙන්ම දැනුම මනාව පවතී.  එසේ වුවද ව්‍යාපාරික ස්ථාන පවතින  තවලම, ජෙස්මින්වැලිය, හිනිදුම, ඕපාත යන ව්‍යාපාරික ප්‍රදේශ වල නාගරික ලක්ෂණ ඉස්මතු වෙමින් පවතින අතර,  එම ස්ථානයන්හි ජීවත් වන ජනයාගේ ඉඩම් ප්‍රමාණය කුඩාවීම හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන පවත්වාගෙන යනු ලබන බැවින්, මෙම ස්ථාන වලින් ජනනය වන කසල කළමනාකරණය කළයුතු අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගී ඇත.  මේ සඳහා ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් තාවකාලික කසල කළමනාකරණය වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින අතර, මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හරහා  මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්හක කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබයි.

මේ සඳහා තවලම බටහේන – කුඩුගල්පල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගම සතු හබරකඩවත්ත වතු යායෙන් අක්කර 05 භුමි භාගයක් නෛතික වශයෙන්  සභාව වෙත පවරාගෙන කසළ ප්‍ර‍තිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටු වීම සිදු කරනු ලබයි.

ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශය:-

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඕපාත හා තවලම බටහේන සතිපොළ දෙකෙන් ජනනය වන කසල හා  තවලම ජෙස්මින්වැලිය හිනිදුම, ඕපාත යන ව්‍යාපාරික  ප්‍රදේශ මුල් කර ගනිමින් හා තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය ආයතන හා ආගමික ස්ථාන  මුල් කර ගනිමින්  ජනනය වන කසල නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් අනුව ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කිරීමේ අරමුණින් තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ කුඩුගල්පල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගමට අයත් හබරකඩ වත්ත වතු යායේ අක්කර 05ක භූමි ප්‍රදේශයක මෙම කසල කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතය.

කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ වැඩසටහන/ ක්‍රියාවලිය :

තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය  නාගරීකරණ තදබදයකින් තොරවීම නිසාවෙන්   මේ වන විට  උඝ්‍ර කසල  ගැටළුවක්  පැන නැගී නොමැත.  මෙයට  තවත් හේතුවක්  ලෙස  හදුන්වා දිය හැකි  කරුණක් නම්, ප්‍රදේශයේ  සෑම  නිවසකටම පාහේ  ඔවුන්ගේ දෛනික  ක්‍රියාකාරකම්  වලදී  ජනනය  වන  අපද්‍රව්‍ය  බැහැර  කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත්  ඉඩම් ඔවුන් සතු වීමයි.

නමුත්  තවලම,  ජෙස්මින්වැලිය, හිනිදුම, ඕපාත යන  ව්‍යාපාරික ස්ථාන  බහුල  වශයෙන්  පවතින  ප්‍රදේශවල රේඛීය අර්ධ නාගරික  තත්වයක් දැකිය හැකි අතර,  එම  ව්‍යාපාරික  ස්ථාන සතුව පවතින

ඉඩම් විශාල  ප්‍රමාණයේ ඉඩම් නොවන බැවින්  අපද්‍රව්‍ය  බැහැර කිරීමට  ස්ථාන  ඔවුන් සතුව  නැත. එබැවින්,  මෙවැනි  ස්ථානවලින්  බැහැරලන  කසල හා තවලම හා ඕපාත  යන සතිපොළ  දෙකින් නිපදවන  කසල හා කල්වාරි  සමයේදී ජනනය වන කසල බැහැර කිරීමට  ප්‍රාදේශීය  සභාව  මගින්  විධිමත්   වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක  කළ යුතුව  ඇත.

එබැවින්, මෙම කරුණු  මූලික කර ගනිමින්  ඉදිකිරීමට නියමිත කසල  ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කිරීම සිදු කළ යුතුව ඇත.

එහි මූලික අදියර මෙසේ සිදු කරනු ලැබීය.

 • ප්‍රාදේශීය  සභාව, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය  නිලධාරී   කාර්යාලය හා හිනිදුම  පොලිස් ස්ථානය  මඟින්  මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා   පැවැත්වීම.
 • මේ සම්බන්ධව  ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව, මහජනතාව  දැනුවත් කිරීම.
 • විද්වතුන්, උගතුන්, වෘත්තීකයන්, ව්‍යාපාරිකයන් හා මහජනතාව හා මහජන නියෝජිතයන්ගේ යෝජනා හා අදහස් ලබා ගැනීම.
 • කසළ කළමනාකරණ වැඩසටහන සඳහා භුමිය ලබා ගැනීමට ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගමට ඉල්ලීම් කිරීම.
 •  ඒ සඳහා අවශ්‍ය භුමි කොටස් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ මැදිහත්වීම මත වෙන් කර ගැනීම. ඉඩම පවරා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම.
 • කසළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ වැඩසටහනට  ව්‍යාපෘති වාර්තාව  සකස් කිරීම.
 • අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 • මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ගැනීම. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම
 • අදාළ භුමියෙහි කසළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානයට අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි සෑදීම.
 1. අවශ්‍ය උපකරණ ලබා ගැනීම හා කම්කරුවන්ට හා නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දීම කසළ කළමණාකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම.
 1. විධිමත් ක්‍රමවේදයකට අනුව දිරන හා නොදිරන කසළ එකතු කිරීම. දිරන කසල ප්‍ර‍තිචක්‍රීකරණය හරහා කොමිපොස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම. නොදිරන කසළ ප්‍ර‍තිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය මිලදි ගන්නා ස්ථානවලට මිල ගණන් අනුව ලබා දීම.
 1. කොම්පෝස්ට් අලෙවිය මගින් ලැබෙන ආදායමෙන් කසළ ප්‍ර‍තිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථාන හා නඩත්තු කිරීමට ශක්තිය ලබා ගැනීම හා ප්‍රාදේශීය සභාවට ආදායමක් ලැබීම පසු විපරම් සිදු කරමින් ව්‍යාපෘතිය අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යාම.

ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

 • ව්‍යාපෘතිය සකස් කිරීම  අනුමත කර ගැනීම හා ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ගැනීම.
 • වැවිලි සමාගම මගින් ඉඩම ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත පවරා ගැනීම. ( නීත්‍යානුකූල මැනුම්      

කටයුතු සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව)

 • ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට එම ඉඩම යෝග්‍ය දැයි යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ සිදු කිරීම.
 • ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කීරීමට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම.
 • ප්‍රදේශයේ මහජනතාවගේ විද්වතුන්ගේ  දේශපාලන අධිකාරියේ අදහස් හා යෝජනා ලබා    

ගැනීම.

 • මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව මහජනතාව හා වෙළඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කර ඔවුනගේ සහයෝගය  

ලබා ගැනීම.

 • කසල අංගනය ඉදිකිරීමට අදාළව සකස් කළ ඇස්තමේන්තුවලට අනුව ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම.
 • අදාළ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට කොන්ත්‍රාත්කරුවන්  ලියාපදිංචි කර ගැනීම.
 • යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම.
 • සේවක මහතුන් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා යොමු කිරීම හා දැනුම් ලබාදීම.
 • නැවත පරීක්ෂා කර බලා අඩුපැඩු ඇත්දැයි සොයා බැලීම.
 • කසල කළමනාකරණ සැලැස්ම සකස් කිරීම.

කසල කළමනාකරණ ඒකකයක් සැලසුම් කිරීම

 • කසල අංගනය සඳහා තෝරාගනු ලැබූ භූමියෙහි නිරාවරණ හා ආවරණ භූමි කලාප ඉදිකිරීම් සිදු කිරීම
 • කාමරයක් සහිත කාර්යාලයක්
 • පොහොර ගබඩාව
 • ආයුධ ගබඩාව
 • ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ද්‍රව්‍ය රැස්කර තබන ස්ථාන
 • ජලය ලබා ගැනීම
 • විදුලිය ලබා ගැනීම
 • ප්‍රවාහනය සිදු කරනු ලබන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • පොහොර සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම
 • මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපාංග මිලදී    ගැනීම
 • වැසිකිළියක් ඉදිකිරීම
 • ජීව වායු ඒකකයක් නිර්මාණය
 • අප ජලය පිරි පහදුව
 • මුරකුටිය ඉදිකිරීම

ව්‍යාපෘති පසුබිම

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව ගත් කල මෙම ප්‍රදේශයේ කසල පිළිබඳ උඝ්‍ර පාරිසරික ගැටළුවක් නොපවතින අතර,  ප්‍රදේශයේ ජනතාවටද මෙය ගැටළු සහගත මාතෘකාවක් බවට මේ වන විට පත් වී නොමැති මුත් සීඝ්‍ර නාගරීකරණය හා ඒ වටා සිදුවන ජනාවාස කරණය ඉදිරි වසර කිහිපය තුල තීවෘර වන බැවින් අනාගතයේදී  මහජනතාවට මෙන්ම  පරිසරයටද ඉවත ලන අපද්‍රව්‍ය ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලකට ඉවත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය පැන නගිනු ඇත.

එම අවශ්‍යතාවයට පූර්ණ සූදානමක් ලෙස කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම සිදු කළ යුතුව පවතින අතර, ඒ සඳහා ප්‍රාදේශීය සභාව සතුව සුදුසු භූමියක් නොවන බැවින්, ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගම  සතු ඉඩම් කොටසක් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබා දෙන ලෙස  ඉල්ලීම් කර ඇත.  මෙම ව්‍යාපෘති වාර්තාව අනුමත වීමෙන් පසු එම ඉඩම් කොටස ලබා දීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන බැවින් ඉන් අනතුරුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. අනාගතයේදී තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවට හා මහජනතාවට මුහුණු දීමට සිදු විය හැකි ගැටළුවකට පෙර සූදානමක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතියේ පසුබිම හඳුනාගත හැකිය.

අරමුණු

තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ නාගරික ප්‍රදේශවල ජනනය වන දිරන හා නොදිරන කසල කළමණාකරණයකින් යුතුව ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලිය සදහා යොමු කර ඉහළ පලදායී සේවාවක් මහජනතාව වෙත ලබාදීම.

 • මෙහි ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයක් ලෙස කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම හා එමගින් ප්‍රාදේශීය සභාවට ආදායමක් ලබා ගැනීම.
 • ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානවලට යොමු කිරීම මගින් ප්‍රාදේශීය සභාවට ආදායමක් ලබා ගැනීම.
 • නාගරික අලංකරණය
 • ගොඩබිම, ජලය, වාතය දුෂණය වීම වළක්වා ගැනීම.
 • මහජනතාවගේ සෞඛ්‍ය හා සානීපාරක්ෂාව ආරක්ෂා කර ගැනීම.
 • පරිසරය පිළිබදව බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම.
 • බෝවන රෝග වළක්වාලීම.
 • ප්‍රදේශයේ ගෙවතු වගාව දියුණු කිරීම.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

 • තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ තවලම, ජෙස්මින්වැලිය, හිනිදුම, ඕපාත ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව හා වෙළඳ ප්‍රජාව තවලම බටහේන සතිපොළ හා ඕපාත සතිපොළ වෙළඳ ප්‍රජාව  තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය ආයතන හා චතාරික වන්දනා සමයේ කල්වාරි පුදබිම වැදපුදා ගැනීමට පැමිණෙන බැතිමතුන්  සහ විශේෂ ආගමික වැඩසටහන් අවස්ථා වලදී සහභාගී වන බැතිමතුන්

ප්‍රතිලාභීන්

 • ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව
 • ප්‍රාදේශීය සභාව
 • පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
 • ඇල්පිටටිය වැවිලි සමාගම
 • ප්‍රතිචකීකරණයට  ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නා ආයතන
 • මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

ව්‍යාපෘතිය යෝජනා කරන සංවිධාන

මෙම කසළ කළමණාකරන ව්‍යාපෘතිය තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් පවරනු ලබන කොන්ත්‍රාත්කරුවන් හරහා සිදු කිරීමට බලපොරොත්තු වේ. තවද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ හා පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත.

තිරසර බව

මෙම කසල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය  අඛණ්ඩව පවත්වා ගනිමින් පලදායී ලෙස  ඉදිරියට  ගෙන යෑම   ප්‍රාදේශීය සභාවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය හා වගකීම් යටතේ පවතී.  මෙම ව්‍යාපෘතියේ තිරසර  බව පිළිබඳව මනා ඉදිරි දචැක්මක් පවතින අතර, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව හා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ  අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, ව්‍යාපෘතියේ පරිසර යහ පැවැත්මේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය හැකිය. මෙම ව්‍යාපෘතියේ පරිපාලන කටයුතු හා නඩත්තු කටයුතු සම්බන්ධව  පූර්ණ වගකීමක් තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් සිදු කරන බැවින් එහි තිරසරභාවය සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ   හැකියාව පවතී.

ව්‍යාපෘති කළමානරණය

මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘතිය පවත්වාගෙන යෑමේදී  එහි මූලික අදියරේ සිට ක්‍රියාවලියේ අවසානය දක්වා මානව හා භෞතික සම්පත් යොදා ගැනීමට සිදු වේ. එනම් ප්‍රාදේශීය සභාව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය  පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතනවල අධීක්ෂණය හා මෙහෙය වීම මතක මෙම කටයුතු සිදු කෙරෙන අතර, අඛණ්ඩව පැවතෙන  ක්‍රියාවලියකට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කරනු ලබයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසි ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ සිදු කිරිමෙන් අනතුරුව මේ සඳහා නිත්‍ය ලෙස සේවයේ යොදවනු ලබන සේවක කණ්ඩායමක් හඳුනාගෙන ඔවුන් ඒ සඳහා යොදවනු ලබයි. එසේම හඳුනාගත් දිනයන්හිදී හා වේලාවන්හිදී අදාළ ස්ථානවල කසල රැගෙන ඒමට ඒ සඳහාම වෙන්කරනු ලැබූ ට්‍රැක්ටර් රථයක් හා  සේවක මහතුන් යොදවනු ලබන අතර, කසල අංගනය වෙත ගෙන එනු ලබන කසල  පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමටද සේවක මහතෙකු යොදවනු ලබයි.

 තවද, මෙහිදී  ව්‍යාපාරික ස්ථානවලින් දිරණ කාබනික පොහොර බවට පත්වන ද්‍රව්‍ය පමණක්  ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ඒම අනිවාර්ය වන අතර, කසල ලබා දෙනු ලබන ස්ථාන වල පුද්ගලයින් මේ සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් මේ වන විටත් ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. මේ ක්‍රියාවලිය නිවැරිදිව සිදු වන්නේද යන්න සොයා බැලීමට පරිසර නිලධාරී   අහබු ලෙස එම කසල පරීක්ෂාවට ලක් කර ක්‍රමවේදයෙන්  බැහැරට ගොස් ඇති පුද්ගල්යින්ට උපදෙස් හා නිවැරදි මග පෙන්වීම සිදු කරනු ලබයි.

මෙලෙස ක්‍රමවත්ව වෙන්කර හඳුනා ගත් කසල  ජීරන ක්‍රියාවලියකට යොමු කර  කොම්පෝස්ට්  තත්වයට පත් වූ පසු  එම කොම්පෝස්ට්  අලෙවිකරණය සඳහා  නිසි ක්‍රමවේදයක්  සකස් කිරීමට  කටයුතු  සලසනු ලැබේ. මෙලෙස කොම්පෝස්ට් අලෙවියෙන් ලැබෙන ආදායමෙන්  එහි සේවය කරනු ලබන පිරිසගේ සුබ සිද්ධිය මෙන්ම තවලම ප්‍රාදේහීය සභා අරමුදලද ශක්තිමත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මෙම ක්‍රියාවලිය  අඛණ්ඩව පලදායීව තිරසරව  පවත්වාගෙන  යන්නේද යන්න සොයා බැලීම සඳහා  ප්‍රාදේශීය සභාවේ අදාළ නිලධාරීන් හා  මද්‍යම පසිරස අධිකාරියේ නිලධාරීන් මෙන්ම පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේද  උපදෙස් සහ මග පෙන්වීම ලබා ගැනීමටත් අපේක් කරයි.

ව්‍යාපෘති ඇගයීම

මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථාන සඳහා සුදුසු භූමිය හදුනා ගනිමින් පාරිසරික ව්‍යසනයන්ට ගොදුරු නොවන බව සනාථ කර ගනිමින්  මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පාරිසරික වශයෙන් බලපෑමක් සිදු නොවන බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිරීක්ෂණයට ලක්කර ඇගයුමට ලක්කිරීම මෙහි පළමු අදියර ලෙස හඳුනා ගත හැකිය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය විධිමත් ක්‍රමවේදයකට අනුව නෛතික රාමුවක් ඔස්සේ සිදු කරන්නේද යන්න ඇගයීම සඳහා දකුණු පළාත් පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව හා  මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සහයෝගය  ලබා ගැනීම  ඇගයුමේ දෙවන අදියර ලෙස හදුනා ගත හැකිය.

තව දුරටත් මෙම ව්‍යාපාතිය තිරසර මට්ටමින් පවත්වන්නේද යන්න සොයා බැලීම පාරිසරික බලපෑමකින් තොරව පවතීද යන්නා පසු විපරම් කරමින් ඇගයීමට ලක් කිරීම මධ්‍යම් පරිසර අධිකාරිය යටතේ සිදු කරනු ලබයි.

ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය හා ප්‍රගති පාලනය

මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම හා අදාළ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර අඛණ්ඩව අප විසින් අපේක්ෂිත ආරමුණු හා අභිමථාර්ථ කරා ලගා වීමට  අවශ්‍ය ඉලක්ක සපුරා ගත යුතුය.

මෙහිදී මෙම ක්‍රියාවලියේ මූලික වගකීම හා අධීක්ෂණය ප්‍රාදේශීය සභාව සතු වේ. ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපතිතුමන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණ උපදෙස් හා මෙහෙයවීම් මත ආයතනයේ තාක්ෂණ සේවා නිලධාරී පරිසර නිලධාරී යන නිලධාරීන්ගේ දැනුම හා උපදෙස් මෙන්ම නව ආකල්පද යොදා ගනිමින්  මෙය මෙහෙයවීමට අපේක්ෂිතය.

 තවද, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ  අඛණ්ඩ උපදෙස් හා  මග පෙන්වීම අනු දැනුම ඇතිව ව්‍යාපෘතිය සිදු කර ගෙන යන බැවන්, පාරිසරික පැතිකඩ ඔස්සේ සිදුවිය යුතු අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු වනු ඇත.   පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාළ සහයෝගය හා උපදෙස් හා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන බැවින් ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණයද මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා අඛණ්ඩ තිරසර පැවැත්ම  සඳහා ලැබෙනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කරගෙන යාමේදී තාක්ෂණ සේවා නිලධාරී හරහා පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ කුසලතා සහිත තාක්ෂණ සේවා නිලධාරීන්ද මෙම ව්‍යාපෘතියේ අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට කැඳවීමට නියමිතය.

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම මුල් කර ගනිමින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන හා  මේ සඳහා අධාර කරනු ලබන  වෙනත් ආයතන වෙතොත් එම ආයතනයන්හි අධීක්ෂණයද මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කර ගෙන යාමේදී අපේක්ෂිතය. ඒ අතර ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගමේද සහයෝගය මෙහිදී බලාපොරොත්තු වනු ලැබේ. මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ ව්‍යපෘතිය අධීක්ෂණය හා ප්‍රගති පාලනය  ඉහත සඳහන් කරනු ලැබූ ආයතන හා නිලධාරීන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය.

ස්ත්‍රී / පුරුෂ සමාජභාවය

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පුරුෂ පාර්ශවයට මෙන්ම කාන්තා පාර්ශවයටද සමාන තත්වයන් හිමි වේ. මෙහි කැළි කසල ප්‍රශ්නය විසදීමේදී ප්‍රදේශයේ කාන්තාවන්ගේ දෛනික ජීවිතයටමෙම ව්‍යාපෘතිය මහගු පිටුවහලක් වන අතර ඔවුන්ගේ ගෘහස්ථ වට පිටාව පිරිසිදු හා  කළමනාකරණයකින් යුතුව පවත්වා ගැනීමට මෙය අත්වැලක් වනවා සේම, කාලය කළමනාකරණය කර ගැනීමටද හැකියාව පවතින බැවින්, නාගරික වෙළඳ කලාපයන්හි  ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයටම මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින්  ගුණාත්මක  සේවාවක්  හිමිවනු ලබයි.  තවද, මෙම ව්‍යාපෘතිය  සිදු කරගෙන  යාමේදී  ඇතිවන  අවශ්‍යතා  අනුව  නව කම්කරුවන් බඳවා ගැනීමේදී කාන්තා පාර්ශවයට වැඩි අවධානයක්  ලබාදීමට  සැළකිල්ල යොමු කරනු ඇත.තවද මෙම ව්‍යාපෘතියේ උප ව්‍යාපෘතියක් ලෙස

ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික බලපෑම

මෙම  ව්‍යෘපෘතිය මඟින්  පාරිසරික  වශයෙන්  අවධානය  යොමු  කල යුතු කරුණු පිළිබඳව  සැලකිල්ලට  ගැනීමේදී  තවලම ප්‍රාදේශීය  සභා බල  ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික  ස්ථාන  හා වෙනත්  කසළ ජනනය වන ස්ථානවල  බැහැරලීමට  අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  ක්‍රමවත් ක්‍රමවේදයකට  අනුව දිරණ හා ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය  කළ හැකි ද්‍රව්‍ය  ලෙස වෙන්කර හදුනා ගනිමින් ක්‍රියාවලියකට යොමු කිරීම මඟින් නාගරික ප්‍රදේශ වල පරිසරයට වන  හානිය ඉතාම අවම මට්ටමක පවතී. එනම්  වාතය, ගොඩබිම, ජලය දූෂණය වීමේ ප්‍රවනතාවය ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බබැවින්, කසල ජනනය වන ස්ථානවල  පරිසරයට හිතකාමී ක්‍රිියාලවලියක් සිදු වේ. එසේම මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට නිටයමිත හබරකඩ වතු යායෙහි ඉතාමත් ප්‍රමිතිකරණයෙන් යුතු විධිමත් ක්‍රමවේදයකට මෙම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කර කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීමට බලපොරොත්තු වේ.

මෙම භූමියෙහි පාරිසරික වට පිටාව පිළිබඳව  අධ්‍යයනය කිරීමේදී  කටුපොල් වගා භූමියක එක් අර්ධයක මෙම බිම් කොටස පිහිටා ඇත. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා අවශ්‍ය භුමිය එළි පෙහෙළි කරනු ලැබේ. මෙහිදී වන ගහනයට අවම හානියක් සිදු වනු ආකාරයට  ඉදිකීරීම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය භූමිය පමණක් එළ්පොහෙලි කරගනු ලැබේ.  මෙම භූමි කොටස ජානාවාස කරණයෙන් ඈත්ව පැවතීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරගෙන යෑමේදී මහජනතාවට ගැටළු ඇති වීම අවම මට්ටමක පවතී. එමෙන්ම කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය පදනම් කර ගනිමින් සිදුවන මෙම පත්‍රචක්‍රීයකරණ ක්‍රියාවලිය මගින් දිරණ ද්‍රව්‍ය පමණක් අංගනය වෙත ගෙන ඒමෙන් පරිසරයට අහිතකර බලපෑමක් සිදු නොවේ. මෙම භූමිය  ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමේදී තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සේවය හා අධීක්ෂණය ලැබෙන බැවින්,  ඉදිකිරීම් ක්‍රමවේද ඔස්සේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා යොදා ගන්නා භූමිය සාමාන්‍ය උන්තාශයකින් යුතුව පිහිටා තිබෙන බැවින්, නාය යෑම් හා  ගංවතුර උවදුරු වලට හසු නොවීම මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීමට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත.  තවද  ජල පෝෂක ප්‍රදේශ හා ජල මාර්ග වලට අප ජලය බැහැර වන අයුරින් මෙහි කටයුතු සිදු වන බැවින්  ජල මූලාශ්‍ර ධූෂණ්‍ය නොවීමද වැදගත් කරුණකි.  එසේම මෙම භීමිය හරහා ජල උල්පත් පහල ප්‍රදේශ කර විහිදී තිබීමද පාරිසරික වශයෙන් මෙම ක්‍රියාවට මහගු පිටුවහල් වනු ඇත. තවද ගොඩනැගිලි ඉදි කර ගැනීමට එළි පෙහෙලි කර ගනු ලැබූ භූමියේ පසු කාලීනව පරිසරයට වටිනා දැව ශාක හා පළතුරු පැල සිටුවීමට ද අපේක්ෂිතය. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පාරිසරික වශයෙන්  ව්‍යාපෘතිය මගින් පරිසිරයට වන හානිය  ඉතා අවම මට්ටමක පවතින අතර, පරිසරයෙන් ව්‍යාපෘතියට වන හානියද ඉතාමත් අවම මට්ටමක පවතින බැවින්, පාරිසරික වශයෙන්  ව්‍යාපෘතියට බල පෑමක් ඇති වීම සිදු වීමේ ප්‍රවණතාවය  හීන මට්ටමක පවතී.

විධායක සාරාංශය

තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ ව්‍යාපාරික ස්ථෘන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඇති වී ඇති කසල ගැටළුව සඳහා විසදුමක් ලෙස මෙම කසල කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කළ යුතු බවට තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව මගින්  හදුනා ගනු ලැබීය.

එලෙස හදුනා ගඅනීමෙන් අනතුරුව ඒ සඳහා සුදුසු භූමියක් ප්‍රාදේශීය සභාව සතුව නොමැති බැවින් ඇලිපිටි සභාව සතු හබරකඩ වත්තු වතු යායෙන්  අක්කර 05ක භූමි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම් කර ඔවුන් එම ඉල්ලීම සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශීය සභාව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගම මගින් ඒකාබද්ධ සමීක්ෂණයක් සිදු කර ඒ සඳහා යෝග්‍ය බිම් කොටසක් එම වතු යායෙන් වෙන් කර ගනු ලැබීය. මෙම ව්‍යාපෘති වාර්තාව අනුමත වූ වහාම එම ඉඩම් කොටස පවරා දීමේ කටයුතු වැවිලි සමාගම විසින් සිදු කරනු ලබන බව ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත දැනුම් දෙනු ලැබීය. 

මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන පළාත් ඵාලන අමාත්‍යාංශයේ දකුණු පළෘත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව හා මධ්‍යම  පරිසර අධිකාරිය යටතේ  ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අතර ඒ සඳහා පිරිවැය ඇස්මේන්තුව  හා කාල රාමුව මෙන්ම ක්‍රියාකාරි සැලැස්මද  මෙම ව්‍යාපෘතියේ අන්තර්ගත කර ඇත.

තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් පවරුනු ලබන කොන්තාත් කරුවන් හරහා මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර,  ප්‍රාෙදේශීය සභාව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා  පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

ව්‍යාපෘතියේ තිරසර භාවය හා පාරිසරික තිරසර භාවය සුරක්ෂිත වන අයරින් පසු විපරම් සිදු කරමින් අඛණ්ඩ අධීක්ෂණයක් යටතේ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට මෙන්ම  බල ප්‍රදේශයට පිටතින් පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ටද මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ඉහල ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීමට ප්‍රාදේශීය සභාව බලාපොරොත්තු වේ.

කුඩුගල්පල ග්‍රාම නිලධාරී වසම

Description: C:\Users\Thawalama PS\Desktop\Untitled යයයය.jpg

ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කරන ලද බිම් කොටස

තවලම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ සිතියම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »